Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Z przyjemnością będziemy częścią twoich wydarzeń, takich jak targi, konferencje, fora, prezentacje, bufety, Śniadania biznesowe, przerwy kawowe czy specjalne wydarzenia.

Email

zamowienia@chocobyak.pl

Napisz do nas

Zostaw zgłoszenie w poniższym formularzu

Znajdziesz nas na

CHOCOLATE MANUFACTORY sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Nenckiego 127/4, 52-212 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445825, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, NIP: 8952018052, Regon: 022046019, BDO 00058225

Wdrożyliśmy i stosujemy system jakości HCCP